Thursday, June 17, 2010

Overheard at the OCS

Wed, 9 Jun 2010.

"Tignan niyo itong binabasa ko o. SCRA 600. Alam niyo ito? This is where Corona reverses himself. O, ha."

-Dean Carale

No comments:

Post a Comment